nesteling

Over ons
Vandaag staan heel wat goede voorzieningen voor mensen met een beperking op de kaart in Vlaanderen. 
Maar de realiteit leert ons dat er duizenden mensen op wachtlijsten staan voor deze voorzieningen. 
Daarom hebben wij, ouders van 5 kinderen met een meervoudige beperking, zich verenigd met als doel zelf een verlengstuk van thuis en een nieuwe warme thuis te realiseren voor onze eigen kinderen. 
Met deze nieuwe thuis kunnen wij hun toekomst verzekeren alsook de nodige (para)medische professionele zorg.
In het huis zijn de ouders steeds welkom en staan zij ook mee in voor de dagelijkse werking.

Vrienden

Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor de werking en vervullen buitengewone activiteiten bij Nesteling vzw.
De vrijwilligers kunnen bewoners– en/of werkingsgerichte activiteiten uitvoeren.
Bewonersgerichte activiteiten: rolstoelwandelen en andere buitenactiviteiten, begeleiding bij zwemmen en hypotherapie, muziek, enz.
Werkingsgerichte activiteiten: huishoudelijke- en onderhoudstaken in huis en tuin of andere logistieke ondersteuning, speuren naar sponsoring, helpen bij benefiet, enz.
Nesteling vzw biedt de vrijwilligers een procesmatige opvolging en interne vorming aan, afhankelijk van wat zij nodig hebben om op een fijne manier samen te werken.

Media

Vacatures

Vacature vrijwilliger

  • Lekker koken?
  • Samen wandelen?
  • Groene vingers?
  • Andere talenten?

Contacteer ons!

Vacature vast dienstverband

  • Opvoedkundige?
  • Verpleegkundige?

Contacteer ons!

Contact

Steun

Bouwt u graag mee aan het geluk van onze kinderen? Wil u ons graag steunen? Zin om met uw vereniging of onderneming iets te organiseren ten voordele van ons woonproject? Aarzel dan niet en steun Nesteling vzw, een project heel dicht bij huis. Alle giften groot en klein zijn welkom.

Steun met een gift zonder fiscaal attest
Schenkers kunnen overschrijven op rekening BE53 0689 3037 8153 met mededeling ‘gift Nesteling‘. 

Steun met een gift met fiscaal attest
Schenkers kunnen overschrijven op projectrekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel met de verplichte mededeling C1850100 – Streekfonds Nesteling. Alleen met deze mededeling kunnen de giften aan Nesteling vzw toegekend worden.
Door onze samenwerking met het Streekfonds West-Vlaanderen en de Koning Boudewijnstichting kan u een fiscaal attest verkrijgen. De giften aan de Koning Boudewijnstichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro (art. 145/33 WIB (Wetboek Inkomsten Belastingen)) en geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag.

Na twee weken ontvangen schenkers een schriftelijke bevestiging van de gift.
Het fiscaal attest voor de gift wordt in februari van het daaropvolgende kalenderjaar naar elke individuele schenker opgestuurd.

Met uw giften kan Nesteling vzw het woonproject realiseren.

U kan ons steeds contacteren via info@nesteling.be.

Events

1 januari 2020
De evenementen ten voordele van Nesteling worden binnenkort gelanceerd!

Leden

Aanmelden voor bestaande gebruikers