nesteling

Over ons
Nesteling vzw werd opgericht door ouders van kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking omdat de realiteit ons leert dat er ellenlange wachtlijsten zijn bij voorzieningen voor mensen met een beperking.

Nesteling vzw stelt zich tot doel om aangepaste en betaalbare huisvesting alsook dag- en nachtondersteuning aan te bieden aan kinderen met een beperking en een ondersteuningsconcept te ontwikkelen dat hen toelaat de regie te blijven voeren over de eigen levenskwaliteit.

Vrienden

Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor de werking en vervullen buitengewone activiteiten bij Nesteling vzw.
De vrijwilligers kunnen bewoners– en/of werkingsgerichte activiteiten uitvoeren.
Bewonersgerichte activiteiten: rolstoelwandelen en andere buitenactiviteiten, begeleiding bij zwemmen en hypotherapie, muziek, enz.
Werkingsgerichte activiteiten: huishoudelijke- en onderhoudstaken in huis en tuin of andere logistieke ondersteuning, speuren naar sponsoring, helpen bij benefiet, enz.
Nesteling vzw biedt de vrijwilligers een procesmatige opvolging en interne vorming aan, afhankelijk van wat zij nodig hebben om op een fijne manier samen te werken.

Media

Vacatures

Vacature vrijwilliger

  • Paar uurtjes tijd per week?
  • Sociaal?
  • Sportief, creatief, muzikaal, handig?
  • Liefde voor koken?
  • Groene vingers?

Als u interesse hebt, kan u ons steeds contacteren via info@nesteling.be.

Vacature vast dienstverband

  • Opvoedkundige?
  • Verpleegkundige?

Als u interesse hebt, kan u ons steeds contacteren via info@nesteling.be.

Steun

Bouwt u graag mee aan het geluk van onze kinderen? Wil u ons graag steunen? Zin om met uw vereniging of onderneming iets te organiseren ten voordele van ons woonproject? Aarzel dan niet en steun Nesteling vzw, een project heel dicht bij huis. Alle giften groot en klein zijn welkom.

Steun met een gift zonder fiscaal attest
Schenkers kunnen overschrijven op rekening BE53 0689 3037 8153 met mededeling ‘gift Nesteling‘. 

Steun met een gift met fiscaal attest
Schenkers kunnen overschrijven op projectrekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel met de verplichte mededeling C1850100 – Streekfonds Nesteling. Alleen met deze mededeling kunnen de giften aan Nesteling vzw toegekend worden.
Door onze samenwerking met het Streekfonds West-Vlaanderen en de Koning Boudewijnstichting kan u een fiscaal attest verkrijgen. De giften aan de Koning Boudewijnstichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro (art. 145/33 WIB (Wetboek Inkomsten Belastingen)) en geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag.

Na twee weken ontvangen schenkers een schriftelijke bevestiging van de gift.
Het fiscaal attest voor de gift wordt in februari van het daaropvolgende kalenderjaar naar elke individuele schenker opgestuurd.

Met uw giften kan Nesteling vzw het woonproject realiseren.

U kan ons steeds contacteren via info@nesteling.be.

Events

23 november 2019
Slimmer Dan Je Denkt Quiz | An Nuytten van Crelan bank De Haan organiseert een leuke quiz voor jong en oud ten voordele van Nesteling vzw | De Haan zaal d’Annexe

Leden

Aanmelden voor bestaande gebruikers