geef ons

steun

steun

Bouwt u graag mee aan het geluk van onze kinderen? Wil u ons graag steunen? Zin om met uw vereniging of onderneming iets te organiseren ten voordele van ons woonproject? Aarzel dan niet en steun Nesteling vzw, een project heel dicht bij huis. Alle giften groot en klein zijn welkom.

Steun met een gift zonder fiscaal attest
Schenkers kunnen overschrijven op rekening BE53 0689 3037 8153 met mededeling ‘gift Nesteling‘.

Steun met een gift met fiscaal attest
Schenkers kunnen overschrijven op projectrekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel met de verplichte mededeling C1850100 – Streekfonds Nesteling. Alleen met deze mededeling kunnen de giften aan Nesteling vzw toegekend worden.
Door onze samenwerking met het Streekfonds West-Vlaanderen en de Koning Boudewijnstichting kan u een fiscaal attest verkrijgen. De giften aan de Koning Boudewijnstichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro (art. 145/33 WIB (Wetboek Inkomsten Belastingen)) en geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag.

Na twee weken ontvangen schenkers een schriftelijke bevestiging van de gift.
Het fiscaal attest voor de gift wordt in februari van het daaropvolgende kalenderjaar naar elke individuele schenker opgestuurd.

Met uw giften kan Nesteling vzw het woonproject realiseren.

steun

maandelijks

Met een maandelijkse steun van minstens 25 euro tovert u elke dag opnieuw een lach op het gezicht van de kinderen en wordt u op de hoogte gehouden van het leven zoals het is bij Nesteling vzw.

Als sponsor voor één of meerdere jaren geniet uw vereniging of onderneming een 100% goed gevoel en alle aandacht: naam- en logovermelding op de website, andere sociale media en alle activiteiten.

steun

jaarlijks

steun

activiteit

Als sponsor geniet uw vereniging of onderneming een 100% goed gevoel en alle aandacht: naam- en logovermelding op de website, andere sociale media en de specifieke activiteit.

nesteling steunen ?